testbeeld generator
STKgen Video testbeeld generator PIC16F628 (PE1PWB)
Homebrew
Diverse Foto's met kleine info Projecten in het verleden.

Omnidirectional Antenna voor WIFI (13cm - 2400 Mhz)
(PE1ER)
Teletron T813 APRS-tracker